Тарифи і ціни

Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період - календарний місяць, відповідно до умов договору (обраної споживачем Комерційної пропозиції).

  • РДН – ринок «на добу наперед»;
  • БР – балансуючий ринок;
  • Д – доба постачання;
  • Wпрог – прогнозовані погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д ;
  • Wфакт – фактичні погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д;
  • – фактичний обсяг споживання електроенергії споживачем у розрахунковому місяці.
кВт кВт
кВт
кВт

Початкова (прогнозна) ціна за 1 кВт*год на електричну енергію для Споживача розраховується за наступною формулою:

Цпрогн. = Kпост * Цсзт

де:
Цсзт — середньозважена ціна (тариф) місяця що передує розрахунковому, з урахуванням тарифу на передачу ОСП, без урахування ПДВ.
Кпост — коефіцієнт прибутковості Постачальника, що залежить від обраного критерію диференціації.

Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті приймання-передачі електричної енергії (товарної продукції) Споживачу, розраховується (визначається) Постачальником за формулою:

Цфакт = ((Црдн + Цбр «-» + Цбр «+») / WМ) * Кпост. + Цосп.

де:
Црдн - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживачу на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозованих погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та ціни години на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, без урахування ПДВ;
Цосп – ціна (тариф) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих послуг) в грн./МВт*год, згідно встановленого регулятором тарифу на відповідний розрахунковий період;
Цбр «-» – вартість електроенергії споживача у випадку від’ємної різниці між Wфакт та Wпрог у кожній годині Д місяця, яка розраховується за формулою:

Цбр «-» = (Wфакт - Wпрог) * Цнб«-»

де:
Цнб«-» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник продав від’ємну різницю Wпрог від Wфакт споживача, без урахування ПДВ.
Цбр «+» - вартість електроенергії споживача у випадку позитивної різниці між Wфакт від Wпрог у кожній годині дня Д, яка розраховується за формулою:

Цбр «+» = (Wфакт - Wпрог) * Цнб «+»

де:
Цнб«+» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник придбав позитивну різницю Wфакт від Wпрог споживача, без урахування ПДВ.

кВт кВт