faq-bg

Поширені запитання

Запитання та відповіді про постачання електроенергії

Питання та
відповіді

 • Після отримання відповідної ліцензії, постачальники електричної енергії здійснюють постачання електроенергії споживачам за відповідним договором. Укладається договір постачання електричної енергії споживачу між електропостачальником та споживачем. Він передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. Ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг,  у разі покладення на нього відповідних зобов’язань,  визначаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Покладення зобов’язань з надання універсальних послуг та/або постачання “останньої надії” не обмежує права електропостачальника здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами.

   Здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку “на добу наперед” є одним з джерел забезпечення постачання електричної енергії споживачам. Електропостачальники також здійснюють купівлю-продаж на  внутрішньодобовому і балансуючому ринках, а також шляхом імпорту, для забезпечення споживача електричною енергією. Дотримання правил роздрібного ринку є однією з умов постачання електричної енергії електропостачальниками. Права та обов’язки електропостачальника і споживача, умови постачання електричної енергії  визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. 

  У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються: 

  1) найменування та місцезнаходження електропостачальника;

  2) перелік послуг, що може надавати електропостачальник;

  3) ціна електричної енергії та послуг, що надаються; 

  4) показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії;

  5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонує електропостачальник; 

  6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у разі виставлення невірного рахунка та несвоєчасного виставлення рахунка; 

  7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;

   8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії; 

  9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів; 

  10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору; 

  11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках);

   12) права та обов’язки електропостачальника і споживача у разі неможливості виконання своїх зобов’язань та у разі тимчасового зупинення постачання; 

  13) інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником. 

  Електропостачальник повинен надати споживачу необхідну інформацію про основні умови договору, звертаючи особливу увагу на наявний вибір порядку та форм виставлення рахунків  і здійснення розрахунків. Загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими. Чіткість і ясність викладу, відсутність процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача, є основними критеріями, на які повинен звернути електропостачальник перед укладенням договору зі споживачем електричної енергії.

  Положення договору постачання електричної енергії споживачу не повинні створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право, не мають міститися у договорі. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору. Регулятор затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги та типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником “останньої надії”.

 • Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника фіксується зверненням споживача до нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії.

  Щоб уникнути штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника, у випадку дії чинного договору про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, споживачеві необхідно  повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електроенергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

  Про намір укласти договір з новим електропостачальником споживач має надати заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу за 21 день до запланованої дати зміни постачальника (готується постачальником).

   

  Перелік документів для укладення договору на постачання електричної енергії:

  1. Персональні дані споживача:

  – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

  – для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

  1. Банківські реквізити, контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування);
  2. ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача (Додаток до договору на розподіл е/е);
  3. Паспорт точки обліку з  розподілу електроенергії (Додаток до договору на розподіл е/е).
  4. Рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній розрахунковий період, виставлений споживачу попереднім електропостачальником;

     

  Дата початку процедури зміни електропостачальника визначається датою отримання всіх необхідних даних, передбачених переліком. Протягом трьох робочих днів електропостачальник має  надіслати запит до адміністратора комерційного обліку ( На сьогодні це Обленерго)  щодо зміни електропостачальника, та отримати підтвердження про перехід споживача.

 • Ні, процедура зміни електропостачальника не передбачає обов’язкової умови розірвати договірні відносини з чинним постачальником. Відповідно до чинного законодавства, споживач одночасно може мати необмежену кількість укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу. Єдина умова, що протягом одного розрахункового періоду здійснювати постачання йому може тільки один постачальник.

 • Споживач укладає з оператором системи розподілу договір, який  залишається актуальним незалежно від того, хто здійснює постачання електричної енергії споживачу.

 • Обмеження електропостачання за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення можливе у разі:

  1. заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
  2. недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

  Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, повне або часткове припинення постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку. Однак є випадки, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.                                                                                                                              

  В таких випадках попередження про повне або часткове припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформляється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій. Окремим письмовим повідомленням, споживачеві надсилаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.                                    Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення. Обов’язковим є підтвердження підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач.

   Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватися споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

  У випадку заборгованості, що стала підставою для припинення постачання електричної енергії, додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

  Якщо споживач усуває порушення в установлений строк, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

 • У класичному варіанті, підсумкові ціни не є фіксованими та залежать від оптового рівня цін та погодинних профілів споживання електроенергії, адже комерційні пропозиції постачальників передбачають оплату замовлених до споживання обсягів електричної енергії у вигляді передоплати за певним графіком.

  Неможливо вказати точну ціну електричної енергії на ринку, оскільки на момент формування рахунків ще невідомо якою буде її фактична ціна, для цього використовується її прогнозне значення. Зазвичай, за індикатив береться ціна, що склалась на оптовому ринку у попередніх періодах з урахуванням передачі та націнки постачальника.

 • Постачальник “останньої надії” – визначений відповідно до закону електропостачальник, який не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

  Постачальник “останньої надії” надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

  1. банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;
  2. завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
  3. невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
  4. необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
  5. в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.
 • ЕІС-код точки обліку – це ідентифікаційний код на ринку електричної енергії в Україні на базі використання системи ідентифікації ЕІС ENTSO-E.

  Усі оператори системи розподілу зобов’язані присвоїти ЕІС-коди точкам обліку електричної енергії (лічильнику). Він повинен знаходитися в заяві-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

 • Оператори системи та інші сторони, що зареєстровані як постачальники послуг комерційного обліку (ППКО) мають забезпечити зчитування даних в точках комерційного обліку. Вони ж повинні приймати результати вимірювання (показників лічильників) від учасників ринку та/або ППКО, виконувати функції з обробки, формування, профілювання, валідації, агрегації та обміну даними комерційного обліку.

  Постачальники – учасники ринку, вони, згідно з діючими нормативними актами, отримують необхідні дані для здійснення розрахунків зі споживачами від ОСР, що мають забезпечити щодобову передачу даних стосовно величин погодинного споживання електричної енергії споживачем постачальнику електричної енергії

 • Платіжні документи (рахунки) на оплату надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах електропостачальника та у зручному для споживача форматі,який передбачений договором про постачання електричної енергії споживачу. Це може здійснюватися через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника або електронною поштою, факсимільним зв’язком, поштовим зв’язком, кур’єром чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

  Платіжний документ (рахунок) має надаватися споживачу в терміни та спосіб, визначені відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції або умов договору.

  Датою отримання платіжного документа вважається:

  1. дата вручення, що підтверджується підписом одержувача (споживача або його уповноваженої особи);
  2. дата його отримання від кур’єра;
  3. відмітка про реєстрацію вхідної кореспонденції;
  4.  дата його відкриття споживачем на персональній сторінці (особовому кабінеті) споживача на офіційному веб сайті електропостачальника, оператора системи, що може бути підтверджено програмною платформою, яка забезпечує роботу персональної сторінки з визначенням дати та часу його відкриття;
  5. дата отримання іншими засобами комунікації (електронною поштою, факсимільним зв’язком тощо) чи в інший спосіб з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії споживачу та комерційною пропозицією та/або договором споживача на розподіл (передачу) електричної енергії;
  6. третій календарний день з дати його отримання поштовим відділенням зв’язку, на території обслуговування якого розташований об’єкт споживача (у разі направлення засобами поштового зв’язку рекомендованим або цінним листом).
 • Згідно Постанови НКРЕКП 28.12.2018 № 2118 «Тимчасовий порядок визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період» (далі – Тимчасовий порядок) площадок вимірювання споживачів розподіляються на групи «А» та «Б».

  До групи «А» належать площадки вимірювання споживачів, які забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії із встановленими та введеними в експлуатацію ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД або лічильниками диференційного (погодинного, зонного) обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показників, за умови забезпечення визначеним споживачем, оператором АСКОЕ або ППКО щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/НЕК.

  Всі інші площадки, що не належать до групи «А» – відносяться до групи «Б».

 • Для того, щоб облік споживача був віднесений до групи «а», – необхідно, щоб він відповідав критеріям,які визначені у тимчасовому порядку, а саме: облік повинен бути облаштований системами АСКОЕ/ЛУЗОД, що введені в промислову експлуатацію та, за умови забезпечення споживачем, оператором АСКОЕ або ППКО щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/ПрАТ НЕК “Укренерго”.

 • Споживач зобов’язаний щомісячно звітувати про показники засобів  обліку електричної енергії, що визначені умовами договору про надання послуг з розподілу/передачі електроенергії споживачу. Зміна постачальника ніяким чином на це не впливає. Терміни подання звітів, спосіб його подачі та формат визначаються умовами договорів з операторами систем розподілу/передачі (ОСР, ОСП), що виконують функцію постачальника послуг комерційного обліку. Зазвичай звіт надається до територіального району електричних мереж (РЕМ) або в електронному кабінеті оператора або іншими визначеними у договорі з ОСР/ОСП способами.

 • Звичайно, зміна постачальника не перериває дію укладених договорів про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії споживачу та не скасовує зобов’язання сторін таких договорів.

  Правилами роздрібного ринку електричної енергії, споживач має право лише змінити варіант оплати послуг з  розподілу/передачі. Оплата може відбуватись або споживачем безпосередньо оператору системи напряму, або через діючого постачальника.

  У договорі про постачання електроенергії з обраним постачальником є обов’язковою відмітка про обраний варіант оплати послуг з розподілу. Всі інші положення договорів з операторами системи продовжують діяти, і відповідно споживач зобов’язаний їх виконувати, а рахунки – оплачувати.

 • Процедура звітування для споживача залишається незмінною. Споживач подає звіт про спожиту електричну енергію оператору системи розподілу, від мереж якого відбувається живлення підприємства споживача, по закінченню розрахункового періоду. Подавати окремий звіт постачальнику не потрібно.

 • Якщо юридична особа є орендарем і має укладений договір про розподіл електричної енергії з оператором системи розподілу, вона може стати споживачем.

 • Субспоживач має право самостійно обирати постачальника електричної енергії, незалежно від того, хто здійснює постачання основному споживачу, якщо субспоживач уклав договір про розподіл електричної енергії з оператором системи розподілу. У цьому випадку немає значення хто здійснює постачання основному споживачу.

 • Визначення обсягу спожитої електричної енергії для всіх споживачів електричної енергії, які мають укладені договори про розподіл з операторами системи розподілу, залишається незмінним незалежно від того, хто здійснює постачання субспоживачам та основному споживачу.

 • Оплата за виставленим електропостачальником рахунком повинна здійснюватись споживачем, який купує електричну енергію відповідно до умов договору в електропостачальника, виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання цього електропостачальника в одному з уповноважених банків.

  У разі перерахування споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок електропостачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою протягом 3 робочих днів з моменту їх отримання або від дня отримання від споживача інформації щодо банківських реквізитів споживача.

  Якщо ж кошти, сплачені на інший рахунок, не були повернені у цей строк, ці суми підлягають стягненню до державного бюджету як санкція за вчинене правопорушення. Зарахування коштів до державного бюджету не звільняє їхніх отримувачів від повернення цих коштів відповідному учаснику ринку.

 • У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості проводиться за тарифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг.

 • На сьогоднішній день неможливо переоцінити прогнозування обсягів споживання, тим більше після внесення змін до правил ринку у березні 2020 року, в частині формування цін на ринку небалансів, чим було посилено відповідальність за їх спричинення.

  Прогнозувати потрібно насамперед задля економії, адже «виходити» в небаланси тепер надто дорого. У разі зменшення фактичного обсягу споживання відносно замовленого обсягу, надлишково придбаний обсяг електричної енергії продається на ринку небалансів за меншою ціною,ніж ціна, за якою його було заздалегідь придбано. Якщо ж фактичний обсяг споживання відносно замовленого обсягу збільшується, то дефіцитна електрична енергія закуповується постачальником за цінами ринку небалансів, що значно дорожче, – ніж його вартість у ті ж години на ринку електричної енергії. 

  В обох випадках постачальник та його споживач зазнають збитків, частину з яких постачальник бере на себе. Отже, на питання «навіщо потрібне прогнозування» можна відповісти вичерпно – щоб купувати електричну енергію дешевше.

  Інше питання, як  навчитися прогнозувати? Для споживачів з малим обсягом споживання групи «б» прогнозування можливо робити на основі даних щодо місячного споживання, коригуючи їх за сезонністю, адже у зимовий період потрібно враховувати електроприлади, які використовуються для обігріву, а влітку – прилади кондиціонування.

  Для промислових споживачів при прогнозуванні слід керуватися не тільки щомісячними/сезонними даними, але й враховувати виробничі плани, графік роботи, ремонт обладнання та навіть температуру навколишнього середовища, тримати постійний зв’язок зі своїм постачальником для оперативного інформування про будь-які зміни у потребах.

 • Небаланс електричної енергії споживача – це різниця між фактичними обсягами споживання електричної енергії та обсягами електричної енергії, які були замовлені постачальнику.

  Якщо обсяги спожитої електричної енергії споживачем є меншими, від замовлених у постачальника, останній продає різницю між замовленим та спожитим обсягом на ринку небалансів за нижчою ціною, ніж ціна закупівлі на ринку електричної енергії.

  У іншому випадку,коли обсяги спожитої електричної енергії споживачем перевищують  замовлені у постачальника, останній докуповує різницю між спожитим та замовленим обсягом на ринку небалансів за вищою, аніж ціна завчасної закупівлі на ринку електричної енергії.

 • Згідно правилам роздрібного ринку електричної енергії постачальник послуг комерційного обліку повинен забезпечити зняття показників засобів вимірювальної техніки відповідно до кодексу комерційного обліку. Обсяг електричної енергії, спожитої протягом розрахункового періоду, визначається в порядку, встановленому кодексом комерційного обліку (далі – ККОЕЕ). Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Оператор системи повинен надавати послуги комерційного обліку, що передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, без додаткової оплати в рамках укладеного зі споживачем договору про надання послуг з передачі/розподілу електричної енергії. На платній основі можуть здійснюватись послуги комерційного обліку електроенергії, що не передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії. Зчитування показників з лічильників, встановлених у споживача, може здійснюватися як споживачем, так і оператором системи або постачальником послуг комерційного обліку (у ролі оператора зчитування даних з лічильників), відповідно до цього Кодексу та умов договору (Розділ 8.6. глави VIII ККОЕЕ). 

   

  Електропостачальник має право на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показників розрахункових засобів комерційного обліку та разом зі споживачем звіряти фактично використані обсяги електричної енергії з підписанням відповідного акта. Споживач електричної енергії зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам постачальника послуг комерційного обліку, електропостачальника та/або оператора системи (після пред’явлення ними службових посвідчень) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживача, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку. Споживач може подати заяву учаснику роздрібного ринку, який надав розрахунковий документ, у разі виникнення у споживача сумніву у правильності показників розрахункових засобів вимірювальної техніки або визначення суми у пред’явленому до оплати документі щодо оплати за постачання або розподіл (передачу) електричної енергії.

   

  Розрахунки за електричну енергію та послуги між учасниками роздрібного ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів. Дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, відкритий в уповноваженому банку є датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом.

   

  Оплата електричної енергії здійснюється споживачем здійснюється за умовами відповідного договору про постачання електричної енергії і може бути у формі: 

  1. планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку; 
  2. попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку; 
  3. оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку. 

   

  У договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу повинні зазначатися: форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку. Розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) відбуваються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії. У разі несвоєчасної оплати, передбачених договором платежів, споживач повинен  сплатити пеню та інші платежі згідно законодавству та укладеному договору. Електропостачальник, як і оператор системи, можуть припинити електропостачання або розподіл (передачу) електричної енергії споживачу, якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію.

 • Толеранс – це допустиме відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії споживачем від замовлених обсягів електричної енергії згідно з договором.

  Простіше кажучи,  це така дозволена величина відхилення фактичного споживання електроенергії від заявленого, у її межах додаткова плата за спричинені небаланси не стягується.

 • Існує два види електричної енергії: 

  • Активна – виконує стабільно корисну роботу;
  • Реактивна – технологічно шкідлива циркуляція енергії між джерелами електропостачання та електроприймачами споживача, що викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок.

  Послуги з перетікання реактивної електричної енергії забезпечуються оператором системи розподілу/передачі, до мереж якого приєднані  електроустановки споживача, або іншим власником мереж.

  Окремим договором (про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії або додаток до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії) врегульовуються взаємовідносин між споживачем електроенергії та оператором системи/власником електромереж. 

  Таким чином, оплата за перетікання реактивної електричної енергії проводиться виключно на рахунок оператора системи за умовами укладеного з ним договору.

 • Зазвичай, поява нових точок обліку можлива за таких обставин:

  1. будівництво нового об’єкту споживача;
  2. зміна споживача, форми власності чи власника існуючих електроустановок.

   

  Споживач електроенергії повинен забезпечити можливість розподілу (доставки) електричної енергії до електроустановок на об’єкті, незважаючи на причини появи нової точки. Для цього між оператором системи розподілу (передачі) та таким споживачем укладається договір споживача про надання послуг з розподілу, або додаткова угода про включення додаткової точки в існуючий договір.

  Споживач може обрати постачальника електричної енергії для нового об’єкту/точки комерційного обліку тільки  після врегулювання взаємовідносин з оператором системи.