Чи може електропостачальник частково або повністю припинити постачання електроенергії споживачу?

Обмеження електропостачання за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення можливе у разі: заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником; недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача. Для споживача, який у встановленому законодавством порядку […]

Обмеження електропостачання за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення можливе у разі:

  1. заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
  2. недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, повне або часткове припинення постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку. Однак є випадки, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.                                                                                                                              

В таких випадках попередження про повне або часткове припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформляється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій. Окремим письмовим повідомленням, споживачеві надсилаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.                                    Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення. Обов’язковим є підтвердження підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач.

 Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватися споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

У випадку заборгованості, що стала підставою для припинення постачання електричної енергії, додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

Якщо споживач усуває порушення в установлений строк, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.


lighting

Новини