Загальні умови постачання електричної енергії

Після отримання відповідної ліцензії, постачальники електричної енергії здійснюють постачання електроенергії споживачам за відповідним договором. Укладається договір постачання електричної енергії споживачу між електропостачальником та споживачем. Він передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. Ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг,  […]

Після отримання відповідної ліцензії, постачальники електричної енергії здійснюють постачання електроенергії споживачам за відповідним договором. Укладається договір постачання електричної енергії споживачу між електропостачальником та споживачем. Він передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. Ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг,  у разі покладення на нього відповідних зобов’язань,  визначаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Покладення зобов’язань з надання універсальних послуг та/або постачання “останньої надії” не обмежує права електропостачальника здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами.

 Здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку “на добу наперед” є одним з джерел забезпечення постачання електричної енергії споживачам. Електропостачальники також здійснюють купівлю-продаж на  внутрішньодобовому і балансуючому ринках, а також шляхом імпорту, для забезпечення споживача електричною енергією. Дотримання правил роздрібного ринку є однією з умов постачання електричної енергії електропостачальниками. Права та обов’язки електропостачальника і споживача, умови постачання електричної енергії  визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. 

У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються: 

1) найменування та місцезнаходження електропостачальника;

2) перелік послуг, що може надавати електропостачальник;

3) ціна електричної енергії та послуг, що надаються; 

4) показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії;

5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонує електропостачальник; 

6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у разі виставлення невірного рахунка та несвоєчасного виставлення рахунка; 

7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;

 8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії; 

9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів; 

10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору; 

11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках);

 12) права та обов’язки електропостачальника і споживача у разі неможливості виконання своїх зобов’язань та у разі тимчасового зупинення постачання; 

13) інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником. 

Електропостачальник повинен надати споживачу необхідну інформацію про основні умови договору, звертаючи особливу увагу на наявний вибір порядку та форм виставлення рахунків  і здійснення розрахунків. Загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими. Чіткість і ясність викладу, відсутність процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача, є основними критеріями, на які повинен звернути електропостачальник перед укладенням договору зі споживачем електричної енергії.

Положення договору постачання електричної енергії споживачу не повинні створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право, не мають міститися у договорі. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору. Регулятор затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги та типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником “останньої надії”.


lighting

Новини