Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії

Згідно правилам роздрібного ринку електричної енергії постачальник послуг комерційного обліку повинен забезпечити зняття показників засобів вимірювальної техніки відповідно до кодексу комерційного обліку. Обсяг електричної енергії, спожитої протягом розрахункового періоду, визначається в порядку, встановленому кодексом комерційного обліку (далі – ККОЕЕ). Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Оператор системи повинен […]

Згідно правилам роздрібного ринку електричної енергії постачальник послуг комерційного обліку повинен забезпечити зняття показників засобів вимірювальної техніки відповідно до кодексу комерційного обліку. Обсяг електричної енергії, спожитої протягом розрахункового періоду, визначається в порядку, встановленому кодексом комерційного обліку (далі – ККОЕЕ). Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Оператор системи повинен надавати послуги комерційного обліку, що передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, без додаткової оплати в рамках укладеного зі споживачем договору про надання послуг з передачі/розподілу електричної енергії. На платній основі можуть здійснюватись послуги комерційного обліку електроенергії, що не передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії. Зчитування показників з лічильників, встановлених у споживача, може здійснюватися як споживачем, так і оператором системи або постачальником послуг комерційного обліку (у ролі оператора зчитування даних з лічильників), відповідно до цього Кодексу та умов договору (Розділ 8.6. глави VIII ККОЕЕ). 

 

Електропостачальник має право на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показників розрахункових засобів комерційного обліку та разом зі споживачем звіряти фактично використані обсяги електричної енергії з підписанням відповідного акта. Споживач електричної енергії зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам постачальника послуг комерційного обліку, електропостачальника та/або оператора системи (після пред’явлення ними службових посвідчень) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживача, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку. Споживач може подати заяву учаснику роздрібного ринку, який надав розрахунковий документ, у разі виникнення у споживача сумніву у правильності показників розрахункових засобів вимірювальної техніки або визначення суми у пред’явленому до оплати документі щодо оплати за постачання або розподіл (передачу) електричної енергії.

 

Розрахунки за електричну енергію та послуги між учасниками роздрібного ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів. Дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, відкритий в уповноваженому банку є датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом.

 

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем здійснюється за умовами відповідного договору про постачання електричної енергії і може бути у формі: 

  1. планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку; 
  2. попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку; 
  3. оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку. 

 

У договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу повинні зазначатися: форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку. Розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) відбуваються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії. У разі несвоєчасної оплати, передбачених договором платежів, споживач повинен  сплатити пеню та інші платежі згідно законодавству та укладеному договору. Електропостачальник, як і оператор системи, можуть припинити електропостачання або розподіл (передачу) електричної енергії споживачу, якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію.


lighting

Новини